a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIPERNUTRIFICACIÓN

Definition

Condición pola cal se liberan á auga nutrientes (ex. liberación de excrecións metabólicas de gaiolas mariñas de peixes) que non chegan, non obstante, a producir eutrofización. Existen distintas razóns polas que unha elevada concentración de nutrientes pode non resultar en eutrofización, por exemplo. (a) Pouco tempo de retención (movemento mareal forte coa conseguinte dilución) de tal maneira que o fitoplancon non pode sacar proveito de tan curto tempo de exposición a esas concentracións. Ou (b) Outros nutrientes ou elementos traza (sílice) están en mínimos, non permitindo que a comunidade de algas utilice os nutrientes liberados.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician