a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CONTROL DE ENFERMIDADES

Definition

(1) Estratexia de cultivo destinada a manter o bo estado de saúde das especies cultivo, lográndoo mediante a frecuente monitorización dos patóxenos así como que a presenza das enfermidades sexa notificada e se reaccione rapidamente. Isto axuda a manter o stock saudable para un crecemento óptimo. (2) Dícese igualmente da xestión dun brote dunha enfermidade nunha área e tempo específico, métodos ou procedementos usados para limitar a expansión de patóxenos ás áreas onde non se coñece a súa existencia.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician