a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

SÓLIDOS VOLÁTILES TOTAIS

Definition

Esta cantidade é a perda de peso de residuo que deriva da análise de sólidos totais despois de quentamento a 550 0C. Non obstante, a maioría de investigadores (fóra dos Estados Unidos) empregan a incineración a 450 0C. Os sólidos volátiles totais son unha medida da materia orgánica disolta ou particulada.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician