a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

N.H.I.

Definition

Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician