a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NUVAN

Definition

Neurotóxico usado para eliminar infestacIones de ectoparasitos de peixes (en particular piollo mariño en salmónidos). NUVAN pode ser unicamente administrado en forma de solución; o tratamento con NUVAN debe ser suspendido antres do obtido. O uso do NUVAN non está permitido nalgúns países (ex. Canadá). O ingrediente activo é o Dichlorvos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician