a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FIXACIÓN DE NITRÓXENO

Definition

A conversión do nitróxeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas dispoñibles para as plantas. A fixación de nitróxeno non é exclusivamente biolóxica. Os sistemas de fixación de nitróxeno biolóxico teñen lugar e inclúen: (a) bacterias libres e de algas verde-azuladas (varias especies aeróbicas obrigadas, de anaerobias facultativas e obrigadas, de bacterias fotosintéticas, e de especies de algas verde-azuladas: ordenes nostocales, stigone metais, chroococcales, e oscillatoria; (b) asociacións de plantas e sistemas simbióticos (líquenes, fungos con algas verde-azuladas, fentos azolla-water con algas verde-azuladas, follas con azotobacteriaceas. A redución do nitróxeno gas (N2) en amoníaco ou outros compoñentes orgánicos ou inorgánicos pola acción dos microorganismos ou do raio.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician