a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NITRATO

Definition

Substancia que contén un átomo de nitróxeno unido a tres átomos de osíxeno. Produto final da estabilización aeróbica do nitróxeno orgánico; a súa presenza na auga é indicativo dun enriquecemento orgánico ou de contaminación de orixe agrícola ou industrial. Contrariamente aos nitritos, os nitratos son xeralmente pouco tóxicos para os peixes. A auga dos sistemas de acuicultura pode ser detoxificada transformando os nitritos en nitratos por oxidación. Usado a miúdo como fertilizante en cultivo en estanque.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician