a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NEFROCALCINOSE

Definition

Esclerose ou endurecemento dos riles provocada pola precipitación de sales de calcio que leva á dexeneración e á fibrose dos túbulos renais, de tecidos intersticiais e de glomérulos. Pode conducir a unha insuficiencia renal. Frecuentemente aparece precipitación de fosfatos de calcio nos túbulos renais.Puede levar fallo renal provocado pola acumulación de sales de calcio no túbulo renal. Observouse nos salmónidos de piscicultura.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician