a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OZONO

Definition

Forma molecular específica (alotrópica) de osíxeno, composta de tres átomos de osíxeno e con peso molecular de 48 gramos/mol. O ozono é o cuarto axente máis oxidante coñecido (por detrás de F2, F2O e O•). Pénsase que o seu mecanismo de oxidación segue a reacción O3 O2 + O• no que o osíxeno orixinado produce unha oxidación altamente enerxética mediante a reacción do radical libre. As moléculas de ozono descompóñense en medios acuáticos producindo radicais libres cunha vida media moi curta. A taxa de descomposición depende da composición e das propiedades da solución, sobre todo a carga orgánica, o pH e a temperatura. Así a descomposición do ozono é máis rápida en auga de mar que en auga doce, grazas ao elevado pH.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician