a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIPOTROFIA

Definition

(1) En patoloxía: diminución do talle; infracrecimiento. (2) En limnoloxía; dise dos corpos de auga deficientes en nutrientes.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician