a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REIXA / FILTRO (1) / REVISIÓN (2)

Definition

(1) Partición fixa ou móbil utilizada para separar ou reter a materia particulada en auga. (2) Examinar especimes co fin de detectar a presenza dunha enfermidade.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician