a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

INVERSIÓN DE SEXO

Definition

Cambio de sexo que ten lugar naturalmente (por exemplo na dourada) ou inducido mediante a administración de hormonas sexuais esteroides. Chamada tamén cambio de sexo.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician