a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BAÑO DE TRATAMENTO

Definition

Tipo de baño frecuentemente utilizado no tratamento de peixes en cultivo. Aplícanse baixas concentracións para o tratamento e isto permite que se eliminen mediante procesos naturais.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician