a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

INTRAPERITONEAL

Definition

Dentro da cavidade peritoneal; a miúdo usada para describir a administración dunha substancia na cavidade peritoneal (cavidade do corpo).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician