a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

INOCULACIÓN

Definition

Introdución de organismos, patóxenos ou non, nos tecidos dun hospedador vivo ou nun medio de cultivo apropiado.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician