a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

INMUNIDADE

Definition

Falta de sensibilidade; resistencia. Estado herdado (innato) ou adquirido (a través da experiencia) no cal, e grazas a diversos factores, un individuo, un grupo ou unha raza son resistentes ou relativamente resistentes a manifestacións ou para os efectos dunha condición adversa específica (por exemplo a presenza dun axente infeccioso ou dos seus produtos tóxicos).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician