a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIPERTROFIA

Definition

Crecemento excesivo. (1) En patoloxía: crecemento anormal dunha célula ou dun órgano. (2) En limnoloxía: Nivel excesivo de produción primaria a partir dun exceso de nutrientes. Nos estanques de cultivo convencionais, a miúdo pódese inducir ao principio do ciclo de produción como consecuencia da adición de fertilizantes.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician