a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO)

Definition

Referido a un individuo que é capaz de producir gametos masculinos e femininos. Nunha das formas de hermafroditismo (simultáneo) os gametos masculinos e femininos funcionais son producidos ao mesmo tempo; nun segundo tipo (consecutivo), acontece un cambio de sexo nun momento dado da vida do individuo. O hermafroditismo consecutivo é chamado protándrico/proterándrico cando o sexo inicial é masculino, e protoxinia/ proteroxinia cando o sexo inicial é feminino; esta última forma é máis rara que a primeira. O hermafroditismo aparece en 18 familias de peixes e é moi común nos invertebrados: as especies de interese acuícola inclúen os meros, camaróns pandálidos, ostras e vieiras.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician