a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HEREDABILIDADE

Definition

(1) Capacidade de herdar. (2) Parte da variabilidade fenotípica que ten unha base xenética. Normalmente exprésase como a proporción entre a varianza xenética e a fenotípica.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician