a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HAPLOIDE

Definition

Número total de cromosomas presentes nas células xerminais (espermatozoides e óvulos); que posúe un xogo simple (n) de cromosomas que contén unha copia dos autosomas máis un cromosoma sexual.El número de cromosomas impares nunha célula haploide é o número haploide e é típico en gametos de organismos diploides.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician