a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HETEROCIGOSIDAD (DIVERSIDADE XENÉTICA)

Definition

(Diversidade xenética). A presenza de alelos distinguibles en cromosomas homólogos dun mismo individuo. A frecuencia de aparición dos diferentes alelos é característica das diferentes poboacións. Sin. heterocigocidad.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician