a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ARCPC (ANÁLISE DE RISCOS E CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS)

Definition

Proceso a través do que se substitúen as prácticas como o control de produto final pola análise e xestión total de todo o proceso de produción do alimento. Defínense os puntos críticos do proceso e desenvólvense as medidas a implementar para reducir riscos potenciais. Os procedementos de ARCPC son usados especialmente para eliminar os riscos para a saúde pública (ex. intoxicacións alimentarias, infección por trermatodos) debidos a produtos de acuicultura. Os programas ARCPC están baseadas nos principios seguintes: Análisls de riscos, control de puntos críticos, límites críticos, mantemento de límites, accións correctoras, establecemento de sistemas de rexistro, sistemas de verificación.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician