a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GRAOS DÍA

Definition

Unidade utilizada para a medida da duración do ciclo de vida ou unha fase concreta do desenvolvemento dun organismo (p. ex. desenvolvemento do ovo); calcúlase como o produto do tempo e a temperatura media nun intervalo determinado.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician