a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIAMINA

Definition

Composto de amonio cuaternario comunmente utilizado nos baño de tratamento (2-4 mg/l) en cultivo de salmónidos para o control dos problemas coas enfermidades bacterianas das branquias. A durezas de auga por debaixo de 100 mg/l de carbonato cálcico débese usar concentracións máis baixas porque o nivel de toxicidade é alto en augas brandas.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician