a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CONCENTRACIÓN

Definition

Cantidade dunha substancia específica no medio no que se distribúe. As concentracións de substancias na auga son a miúdo expresadas en mg/l. As unidades: partes por millón (ppm) e partes por billón (ppb) son a miúdo utilizadas de xeito intercambiable con mg/l. Non obstante non é aconsellable utilizar a unidade ppb, dado que un billón non significa a mesma cousa en Europa (10 12) que en América do Norte (10 9). Hai que anotar que as unidades mg/l e ppm non son estritamente equivalentes dado que a primeira é unha medida de pouso/volume e a última é unha medida de volume/volume ou de peso/peso. Ás veces as substancias ionizadas esprémense en miliequivalentes por litro (mg/l). Os químicos e editores de xornais científicos insistiron moito estes últimos anos sobre a utilización de unidades molares ou estequiométricas que expresan as concentracións iónicas en vez das concentracións másicas. A unidade estándar é o mol que é o equivalente do número de Avogadro (6.02x1023) de átomos de moléculas. En termos prácticos, o peso (en g) dun mol de átomos ou de moléculas ven dado polo peso atómico ou molecular dunha substancia e a concentración exprésase en mol/l.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician