a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIPERCAPNIA

Definition

Condición de exceso de anhídrido carbónico no sangue; existe no medio (hipercapnia ambiental) ou nos fluídos corporais do animal (hipercapnia fisiolóxica).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician