a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GRAO DE PERSISTENCIA DA ESCUMA

Definition

Termo relacionado co tempo de permanencia da escuma. O termo úsase a miúdo pero non está ben definido. Hai polo menos tres procesos que acontecen durante a vida dunha escuma típica: (i) reorientación da escuma, onde a posición lineal das burbullas cambia co tempo; (ii) os líquidos presentes entre as burbullas son sometidos á gravidade e flúen continuamente cara a abaixo; (iii) as membranas rompen e así remata a vida da escuma. A evaporación é un cuarto factor que inflúe na espumosidade, pero nos sistemas pechados este factor é principalmente desprezable. Pero aínda non existen métodos estándares para determinar a espumosidad. Nos sistemas de cultivo intensivo acuícolas, a espumosidade (tempo de colapso da escuma) é frecuentemente interpretada como o tempo esixido para permitir a desintegración completa de burbullas de escuma baixo condicións tranquilas (ou sexa, en augas estancadas). O fraccionamento da escuma realízase a miúdo nos sistemas de acuicultura en circuítos pechados xunto con outros procesos de tratamento de auga.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician