a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GLOCHIDIA

Definition

Estado larvario de certos mexillóns de auga doce que son parasitos das branquias dos salmónidos. Despois de seren expulsados polo mexillón, as larvas infestan as branquias, que son destruídas cando os parasitos penetran nos tecidos e forman quistes. A Glochidia pódese recoñecer como unhas manchas brancas sobre as láminas branquiais.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician