a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FURUNCULOSE

Definition

Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Os peixes de todas as especies e todas as idades son susceptibles a esta enfermidade, e a maioría das manifestacións afectan poboacións de peixes no seu primeiro ano de vida. A enfermidade, pode manifestarse en todo momento e vén mediada polo estrés. Pode ser controlada mediante axentes antibacterianos sistémicos. Actualmente existen vacinas para esta infección, paro a mellor forma de control é unha boa xestión do cultivo.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician