a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FRACCIONAMENTO POR ESCUMA

Definition

Método de tratamento de auga frecuentemente empregado en acuicultura co fin de mellorar a calidade da auga nos sistemas de cultivo (ex. tanques de peixes). As partículas coloidais e os sólidos (por exemplo, gránulos de penso rotos ou partículas de escoura), retíranse da instalación como escuma que pode ser xerada na superficie da auga. A espumación pode ser promovida incrementando a interfase auga-aire mediante aireación forte. O fluxo de escuma retirado tras a súa acumulación coñécese como escumado. O termo "escumado proteico" é incorrectamente usado en lugar de escumado por fraccionamento pero foi introducido e usado amplamente na literatura da industria da acuariología e nos folletos que se subministran á industria acuícola, a pesar de que as escumas que se producen son máis que proteínas.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician