a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Definition

O manexo e a conservación dos recursos naturais básicos e a orientación dos cambios institucionais e tecnolóxicos de maneira que aseguren a satisfacción continuada das necesidades humanas para as xeracións presentes e futuras. Este desenvolvemento sostible (na agricultura, silvicultura e acuicultura) trata de conservar a terra, a auga, as plantas e os recursos xenéticos de animais e plantas, de non degradar o medio, ser tecnicamente apropiada, economicamente viable e socialmente aceptable.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician