a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DIATOMEAS

Definition

Algas unicelulares pertencentes á Clase Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies cun esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfoloxicamente son moi diversas, son organismos palnctónicos ubiquistas, contribuíndo substancialmente á productivida primaria dos océanos. Aquelas que pertencen a Orde Pennales son maioritariamente especies bentónicas de auga doce. Teñen reprodución vexetativa mediante divisións en dúas células irmás (mitose). Atópanse en todo tipo de augas, en zonas pantanosas e en chans de todos os climas. As pertencentes á Orde Centrales inclúen especies importantes do fitoplancto que contribúen substancialmente á produtividade primaria dos océanos

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician