a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DESGASE

Definition

Redución mecánica do gas disolto en auga a través da súa transferencia cara ao aire. A propia axitación da auga permite aumentar a superficie de contacto aire/auga.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician