a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

D.Q.O

Definition

Demanda Química de Oxígeno.Termo utilizado para describir o consumo químico de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Exprésase como a cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado (dicromato) nunha mostra de auga en bruto. A demanda química de osíxeno (DQO) tamén permite a estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de auga salobre e mariña son alteradas pola matriz salina polo que debe ser eliminada.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician