a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CONCENTRACIÓN LETAL

Definition

Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician