a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DEFECTO DE SABOR

Definition

Sabores debidos a factores ambientais, como "a lama", "rancio, que poden transmitirse aos peixes cultivados en estanques (p. ex. peixe gato e carpa común). Este fenómeno é debido ao consumo que fan os peixes das algas azuis-verdes que producen o composto "Geosmina". Este mal sabor pode ser eliminado poñendo os peixes durante 7 a 14 días en auga corrente.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician