a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DEPURACIÓN

Definition

Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician