a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BOTHRIOCEPHALUS

Definition

Cestodos da familia Botriocefalidae caracterizados pola presenza de ovos operculados e non embrionados. Algunhas especies de orixe asiática (B. Gowkongensis) introducidos a Europa e USA debido á transferencia da carpa Ctenopharyngodon idella pode orixinar dificultades nos cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi é a especie europea de auga doce do xénero mentres que B.scorpii atópase en peixes mariños europeos, por exemplo na solla (Platichthys flesus) e o rodaballo (Scophthalmus maximus).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician