a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BIOFILM

Definition

Fina capa ou película maioritariamente bacteriana (simple ou mullticapa) ou "Aufwuchs" xeneral sobre superficies de substrato somerxido na auga. En acuicultura moderna unha capa microbiana e de invertebrados depositada nos biofiltros na que teñen lugar os procesos de degradación das substancias orgánicas. Estes organismos traballan mellor a un grosor óptimo e a súa eficiencia está relacionada á hidrodinámica (p. ex. taxa de intercambio da interfase auga-substrato). O excesivo crecemento de fungos e ciliados poden causar problemas sobre biofilms e biofiltros. O papel dos patóxenos de peixes, moluscos e crustáceos nos biofilms e os seus efectos no rendemento do cultivo (usando tecnoloxía de recirculación) son aínda moi descoñecidos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician