a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BAT

Definition

BAT significa en inglés Best Available Technology (Mellor tecnoloxía dispoñible). Úsase en conxunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mellor tecnoloxía dispoñible sen custo excesivo) é un aceptable método para controlar impactos ambientais. A lexislación internacional e europea apoia o uso das Boas prácticas ambientais/BAT para unha aproximación en dous niveis do control ambiental usando Estándares de Calidade Ambiental. Algunhas autoridades reguladoras incorporan nos seus permisos/licenzas acuícolas os procedementos de mutuo acordo, de requirimento de uso dos BAT para minimizar os impactos ambientais (por exemplo a infestación por piollo de mar e frecuencia de tratamento).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician